Educatieprojecten rondom laureaat Bruno Latour

Rondom de Spinozalens-laureaat Bruno Latour  is de Stichting Internationale Spinozaprijs een samenwerking aangegaan met het platform Ambassade van de Noordzee. In dit platform werken wetenschappers, kunstenaars en schrijvers samen om – in de geest van Latour – de Noordzee in te ‘emanciperen’ tot volwaardige politieke speler. Moet ze bijvoorbeeld een zelfstandig rechtspersoon worden? In het kader van de samenwerking tussen beide organisaties is het project Welkom in het Parlement van de Dingen opgezet.

Waarom Alan Turing een held is

Op basis van panelgesprekken met leerlingen, docenten en jongerenexperts heeft de Stichting Internationale Spinozaprijs de opzet van deze lesbrief geheel herzien. Invalshoek vormt de actuele relevantie van iemands gedachtegoed. Tevens bevat de lesbrief meer opdrachten dan de vorige edities. Ook de vormgeving is geheel herzien. De lesbrief over Alan Turing stelt vragen centraal zoals: is […]

Spinozalens 2019-2020 in teken van technologie

In toenemende mate stellen technologische ontwikkelingen ons voor complexe morele en existentiële vragen. Voor de Spinozalensronde 2019-2020 heeft het bestuur van de Stichting Internationale Spinozaprijs daarom het thema ‘technologie’ gekozen.

Laureaat 2012
Pierre Rosanvallon

Pierre Rosanvallon (1948) is een een van de belangrijkste en veelzijdigste politieke denkers van dit moment. Naast zijn aanstelling als directeur d’études aan de École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS), bezet hij sinds 2001 de leerstoel voor moderne en hedendaagse politieke geschiedenis bij het Collège de France. Daarnaast speelt hij een vooraanstaande rol […]

Lesbrief Spinoza

De stichting heeft in 2010 een lesbrief ontwikkeld over het leven en werk van Spinoza voor leerlingen in het voortgezet en hoger onderwijs als aanvulling op bestaande leermiddelen voor de vakken filosofie, levensbeschouwing en maatschappijleer.   De lesbrief is geschreven door Dr. Hans Dijkhuis, filosoof en publicist, en auteur van onder meer De machtige filosoof (2008) en Honger […]

Laureaat 2008
Michael Walzer

Michael Walzer (New York, 1935) is een van de toonaangevende politieke denkers van het moment. In talloze boeken en artikelen publiceerde hij over de plichten van de politiek, In talloze boeken en artikelen publiceerde hij over de plichten van de politiek, over rechtvaardige en onrechtvaardige oorlogen, over nationalisme en etniciteit en over economische rechtvaardigheid in […]

Laureaat 2006
Donna Dickenson

Donna Dickenson is in 1946 geboren in New England, in de Verenigde Staten. Na haar middelbare school studeert ze recht en politieke wetenschappen aan het Wellesley College in Massachusetts. Van 1969 tot 1973 is ze onderzoeksmedewerker aan de universiteit van Yale. Ook neemt ze deel aan een strafrechthervormingsproject in New York. In 1973 verlaat ze […]

Laureaat 2004
Tzvetan Todorov

Laureaat 2004 Tzvetan Todorov Tzvetan Todorov wordt, zoals hij zelf zegt, op het slechtste moment in de twintigste eeuw geboren in het communistische Bulgarije: “in het jaar dat het pact tussen Duitsland en de Sovjet-Unie werd gesloten, dat (…) Stalin en Hitler elkaar de hand schudden”. In 1963 ontvlucht hij het communisme en vestigt zich […]

Laureaat 2002
Avishai Margalit

Avishai Margalit woont in Jeruzalem en is daar hoogleraar filosofie aan de Hebrew University. De laatste jaren houdt hij zich met name bezig met de politieke filosofie. In zijn denken neemt hij op verrassende wijze het begrip fatsoen als maatstaf van beschaving. Hij onderzoekt concrete situaties waarin mensen vernederd worden en laat zien dat het […]

Laureaat 1999
Edward Said

De Palestijn Edward Said bracht zijn jeugd door in Jeruzalem en Caïro. Hij kreeg zijn wetenschappelijke vorming in Amerika en doceerde als hoogleraar aan de Columbia University in New York. Centraal thema in het denken van Said is de invloed van het kolonialisme op het westerse denken over de Oriënt. Said heeft een omvangrijk oeuvre […]