Laureaat 2012
Pierre Rosanvallon

Pierre Rosanvallon (1948) is een een van de belangrijkste en veelzijdigste politieke denkers van dit moment. Naast zijn aanstelling als directeur d’études aan de École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS), bezet hij sinds 2001 de leerstoel voor moderne en hedendaagse politieke geschiedenis bij het Collège de France. Daarnaast speelt hij een vooraanstaande rol in het politieke debat, onder andere via de denktank La République des Idées, opgericht in 2002, en sinds 2007 ook met de website La vie des Idées (www.laviedesidees.fr).
Al sinds de jaren zeventig publiceert Rosanvallon spraakmakend werk over de theorie en geschiedenis van de democratie, de Franse politieke geschiedenis, de rol van de staat en de kwestie van sociale rechtvaardigheid in de hedendaagse samenleving.

Internationaal heeft hij de laatste jaren naam gemaakt met La contre-démocratie, La politique à l’âge de la défiance (Seuil 2006; in het Engels Counter-Democracy, Politics in an age of distrust, Cambridge University Press 2008) en La Légitimité démocratique. Impartialité, réflexivité, proximité (2008, in het Engels Democratic legitimacy: impartiality, reflexivity, proximity, Princeton University Press, Princeton 2011). Zijn meest recente werk is de studie La Société des égaux (Seuil 2011)

Deze website gebruikt cookies om een zo prettig mogelijk ervaring te creëren.