Laureaat 2006
Donna Dickenson

Donna Dickenson is in 1946 geboren in New England, in de Verenigde Staten. Na haar middelbare school studeert ze recht en politieke wetenschappen aan het Wellesley College in Massachusetts. Van 1969 tot 1973 is ze onderzoeksmedewerker aan de universiteit van Yale. Ook neemt ze deel aan een strafrechthervormingsproject in New York. In 1973 verlaat ze uit protest tegen de Vietnamoorlog haar geboorteland en vestigt ze zich in Engeland waar ze voordien al internationale betrekkingen aan de London School of Economics and Political Science had gestudeerd.
Na haar studie werkt ze meer dan twee decennia aan de Open University te Londen. Ze geeft onder andere een vernieuwende cursus over dood en doodgaan die in de loop der jaren door duizenden gezondheidsmedewerkers is gevolgd. In 1989 behaalt ze haar doctorstitel, met een studie over Risk and Luck in Medical Ethics. In 1997 krijgt Dickensons academische carrière nieuwe impulsen; ze gaat werken aan het Imperial College in Londen als onderzoeker op het terrein van de medische ethiek en het medische recht. Vanaf 2001 bezet ze een leerstoel aan de Universiteit van Birmingham, alwaar ze een centrum voor de studie van Global Ethics opricht en leidt. In 2005 keert ze terug naar Londen en wordt ze hoogleraar aan het Birkbeck College van de University of London, alsmede uitvoerend directeur van het daaraan verbonden studiecentrum voor de menswetenschappen. Daarnaast is ze de afgelopen jaren intensief betrokken geraakt bij onderzoeksprojecten van de Europese Commissie die zich bezighouden met recht, onderwijs en biomedische ethiek. Dickenson heeft ongeveer twintig boeken en een zestigtal artikelen op haar naam staan. Deze handelen niet alleen over medische ethiek en wetgeving; zij schrijft ook literaire biografieën, poëzie en hoorspellen.

Geïnspireerd door de toekenning van de Spinozalens verscheen in 2008 ‘Body Shopping: Converting Parts to Profit’

Deze website gebruikt cookies om een zo prettig mogelijk ervaring te creëren.