Jury

De jury bestaat uit Nederlandse en Vlaamse filosofen, schrijvers en wetenschappers met een sterke internationale oriëntatie. Zij kiest aan de hand van een maatschappelijk actueel thema een dode denker die met een lesbrief voor voortgezet en middelbaar onderwijs wordt geëerd en een hedendaags, internationaal vermaard denker voor de Spinozalens-onderscheiding.

Jet Bussemaker (voorzitter)
Hoogleraar Beleid, wetenschap en maatschappelijke impact, in het bijzonder in de zorg aan de Universiteit Leiden en het Leids Medisch Universitair Centrum en voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, hiervoor onder meer staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Publiceerde onlangs het boek Ministerie van verbeelding. Idealen en de politieke praktijk (Balans, 2021).

Rudi Laermans
Hoogleraar sociale theorie en kunstsociologie aan de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Katholieke Universiteit Leuven, doet onderzoek naar hedendaagse sociaal-culturele ontwikkelingen als individualisering, risicomaatschappij en neoliberalisme.

Martine de Vries
Hoogleraar normatieve aspecten van de geneeskunde en kinderarts aan het Leids Medisch Universitair Centrum, lid van de commissie Ethiek en recht van de Gezondheidsraad en onderzoeker op het gebied van empirische medische ethiek.

Erik Schokkaert
Emeritus hoogleraar economie aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Katholieke Universiteit Leuven, doet onderzoek naar de thema’s verdelende rechtvaardigheid, welzijn, ziekteverzekering en sociale zekerheid, en stond aan de wieg van Metaforum, een multidisciplinaire denktank van de KU Leuven.

Sabra Dahhan
Doctor in de geneeskunde en gynaecoloog in opleiding aan het Amsterdamse Universitair Medisch Centrum, heeft bijzondere interesse in normatieve kwesties, en privacy en technologie in de geneeskunde.

Voor het juryrapport, zie hier.

Cropped Spinozalensrondikoonwhitespaceweb Icon1 02metwhitespace.jpg

Deze website gebruikt cookies om een zo prettig mogelijk ervaring te creëren.