Laureaat 2004
Tzvetan Todorov

Laureaat 2004
Tzvetan Todorov

Tzvetan Todorov wordt, zoals hij zelf zegt, op het slechtste moment in de twintigste eeuw geboren in het communistische Bulgarije: “in het jaar dat het pact tussen Duitsland en de Sovjet-Unie werd gesloten, dat (…) Stalin en Hitler elkaar de hand schudden”. In 1963 ontvlucht hij het communisme en vestigt zich in Parijs, maar de totalitaire samenleving zal altijd een van zijn belangrijkste politieke thema’s blijven.
Todorov ontwikkelt zich tot een geëngageerd intellectueel en humanist, dien in zijn werk de persoonlijk ervaring centraal stelt. Hij schrijft over multiculturaliteit (Nous et les Autres, 1989), over racisme (Face 1a l’extrême, 1991), humanisme (De onvoltooide tuin, 1998) en het totalitair geweld van het communisme en het facisme (Herinnering aan het kwaad, bekoring van het goede, 2000), in een onmiskenbaar literaire en persoonlijke stijl.
“Todorov slaagt erin om in zijn werk de grote normatieve kwesties van deze tijd – totalitarisme, racisme, geweld, terrorisme, onderdrukking en wereldvervreemding, maar ook verantwoordelijkheid, burgerschap, verzet, kwetsbaarheid en de innoverende kracht van het individuele handelen – op pregnante wijze aan de orde te stellen, door zijn vertrekpunt te zoeken in het individuele levensverhaal”. (citaat juryrapport)

Deze website gebruikt cookies om een zo prettig mogelijk ervaring te creëren.