Spinozalens, een onderscheiding voor denkers over ethiek

Over de Spinozalens

De Stichting Internationale Spinozaprijs kent sinds 1999 tweejaarlijks de Spinozalens toe aan een internationaal vermaard denker over ethiek en samenleving. In aanmerking komen internationaal vermaarde wetenschappers, filosofen en schrijvers die hun sporen hebben verdiend in het onderzoek naar de ethische grondslagen van de samenleving.
Lees verder

Nieuws

Persbericht

Martha Nussbaum krijgt Spinozalens 2022

 

Michel Foucault is laureaat voor 2021

 

De Amerikaanse filosoof Martha Nussbaum krijgt de Spinozalens 2022.  Dit maakte juryvoorzitter prof.dr. Jet Bussemaker op 24 november 2021 bekend. Dat deed ze in het Haagse cultuurhuis Amare tijdens een gestreamd evenement in aanwezigheid van burgemeester Jan van Zanen. Nussbaum zal gelauwerd worden voor haar bijdrage aan de ethische reflectie op het thema ‘gezondheid, risico en samenleving’. Zoals gebruikelijk, selecteerden de juryleden ook een historische denker. Zij kozen de Franse filosoof Michel Foucault als laureaat voor 2021. Hij zal worden geëerd met educatief materiaal dat begin volgend jaar wordt gepubliceerd.

 

Lees meer
Persbericht

Activiteitenverslag 2019-2020 online

 

Het activiteitenverslag van de Stichting Internationale Spinozaprijs 2019-2020 staat online. Het staat vol links naar onder andere video's van de uitreiking van de Spinozalens 2020 aan Bruno Latour, de lezing van van Latour voor Radboud Reflects en van de winnaars van de wedstrijd Geef stem aan de Noordzee. Het verslag geeft een goed beeld van de koers die de stichting afgelopen jaren is ingeslagen, op zoek naar een groter publiek voor de denkbeelden van haar laureaten.

Persbericht

Lezing Latour en uitreiking Spinozalens 2020

Op 23 november 2020 geeft laureaat Bruno Latour via livestream een lezing voor Radboud Reflects. Een dag later reikt Femke Halsema, burgemeester van Amsterdam, op virtuele wijze de Spinozalens 2020 uit. Beide evenementen zijn via YouTube terug te zien.Lees meer
Meer nieuws

Laureaten

1999
2002
2004
2006
2008
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Edward Said

(1935 - 2003)

De Palestijn Edward Said bracht zijn jeugd door in Jeruzalem en Caïro. Hij kreeg zijn wetenschappelijke vorming in Amerika en doceerde als hoogleraar aan de Columbia University in New York. Centraal thema in het denken van Said is de invloed van het kolonialisme op het westerse denken over de Oriënt. Said heeft een omvangrijk oeuvre op zijn naam met werken over muziek, sociale wetenschappen en politiek. Hij verwierf faam met zijn optreden als politicus en adviseur in de Palestijns-Israelische kwestie.

Lees meer

Avishai Margalit

(1939)

Avishai Margalit woont in Jeruzalem en is daar hoogleraar filosofie aan de Hebrew University. De laatste jaren houdt hij zich met name bezig met de politieke filosofie. In zijn denken neemt hij op verrassende wijze het begrip fatsoen als maatstaf van beschaving. Hij onderzoekt concrete situaties waarin mensen vernederd worden en laat zien dat het tonen van respect ons al een eind op weg helpt naar een fatsoenlijke samenleving.

Lees meer

Tzvetan Todorov

(1939)

Tzvetan Todorov wordt, zoals hij zelf zegt, op het slechtste moment in de twintigste eeuw geboren in het communistische Bulgarije: “in het jaar dat het pact tussen Duitsland en de Sovjet-Unie werd gesloten, dat (...) Stalin en Hitler elkaar de hand schudden”. In 1963 ontvlucht hij het communisme en vestigt zich in Parijs, maar de totalitaire samenleving zal altijd een van zijn belangrijkste politieke thema's blijven. 

Lees meer

Donna Dickenson

(1946)

Donna Dickenson is in 1946 geboren in New England, in de Verenigde Staten. Na haar middelbare school studeert ze recht en politieke wetenschappen aan het Wellesley College in Massachusetts. Van 1969 tot 1973 is ze onderzoeksmedewerker aan de universiteit van Yale. Ook neemt ze deel aan een strafrechthervormingsproject in New York. In 1973 verlaat ze uit protest tegen de Vietnamoorlog haar geboorteland en vestigt ze zich in Engeland waar ze voordien al internationale betrekkingen aan de London School of Economics and Political Science had gestudeerd. 

Lees meer

Michael Walzer

(1935)

Michael Walzer (New York, 1935) is een van de toonaangevende politieke denkers van het moment. In talloze boeken en artikelen publiceerde hij over de plichten van de politiek, In talloze boeken en artikelen publiceerde hij over de plichten van de politiek, over rechtvaardige en onrechtvaardige oorlogen, over nationalisme en etniciteit en over economische rechtvaardigheid in de welvaartsmaatschappij.

Lees meer

Richard Sennett

(1943)

Richard Sennett werd in 1943 geboren in Chicago. Hij groeide op in het Cabrini Green Housing-project, een van de eerste multi-etnische sociale woningbouwprojecten in de Verenigde Staten. Op zijn zesde begon hij piano en cello te studeren en werkte onder andere met Frank Miller van Chicago Symphony en Claus Adam van het Julliard Quartet. Sennett was een van de laatste studenten van de dirigent Pierre Monteux. In 1963 leidde een blessure aan zijn hand echter tot een abrupt eind van zijn muzikale carrière. Hij wendde zich toen tot de academische studie.

Lees meer

Jean-Jacques Rousseau

('dode denker' 1712 - 1778)

Binnen het thema ‘democratie in opspraak’ is gekozen voor Jean-Jacques Rousseau.
De Franse filosoof maakte school met zijn gedachten over de inrichting van de staat die voor mensen kan zorgen zonder dat zij hun vrijheid verliezen. Het gedachtengoed van Rousseau is de basis voor een discussie over democratie. Aan deze denker is een lesbrief voor voortgezet en middelbaar onderwijs gewijd. Deze is voor scholen gratis te bestellen bij de Stichting Internationale Spinozaprijs en voor belangstellenden te downloaden, zie ‘Activiteiten’.

Lees meer

Pierre Rosanvallon

(1948)

Pierre Rosanvallon (1948) is een een van de belangrijkste en veelzijdigste politieke denkers van dit moment. Naast zijn aanstelling als directeur d’études aan de École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS), bezet hij sinds 2001 de leerstoel voor moderne en hedendaagse politieke geschiedenis bij het Collège de France. Daarnaast speelt hij een vooraanstaande rol in het politieke debat, onder andere via de denktank La République des Idées, opgericht in 2002, en sinds 2007 ook met de website La vie des Idées (www.laviedesidees.fr).

Lees meer

Immanuel Kant

('dode denker' 1724 – 1804)

Weinig denkers hebben zo’n helder stempel op de laatste twee eeuwen gedrukt als Immanuel Kant. Waar de Franse Revolutie in 1789 een blijvende politieke omwenteling teweegbracht, daar veroorzaakten Kants werken, en vooral zijn Kritiek van de zuivere rede (1781 en 1787), een filosofische aardverschuiving. De denkers die de spreekbuis van onze tijd geworden zijn, zoals Schopenhauer, Heidegger, Wittgenstein en Lyotard, bevestigen het: bij Kants denken is onze wereld pas echt modern geworden.

Lees meer

Susan Neiman

(1955)

De Amerikaanse moraalfilosoof Susan Neiman (1955) is directeur van het researchinstituut Einstein Forum in Potsdam. Zij studeerde filosofie aan de Harvard University en aan de Freie Universität in Berlijn, was Associate Professor aan Yale University en Tel Aviv University.

Lees meer

Hannah Arendt

('dode denker' 1906-1975)

Hannah Arendt is een van de belangrijkste politieke denkers van de twintigste eeuw. De Duits-joodse filosofe werd geboren in 1906 en groeide op in Königsberg. Ze studeerde filosofie onder Martin Heidegger en Karl Jaspers. Toen de nazi's aan de macht kwamen, vluchtte ze via Parijs naar de Verenigde Staten, waar ze bleef wonen tot haar dood in 1975.

Lees meer

Kwame Anthony Appiah

(1955)

Kwame Anthony Appiah (1955) is een Brits-Ghanees filosoof en schrijver. Appiah werd geboren in Londen, als zoon van de Ghanese politicus Joe Appiah en kinderboekenschrijfster Peggy Cripps. Hij bracht zijn jeugd door in Ghana, waarna hij terugkeerde naar het Verenigd Koninkrijk voor zijn studies. Aan het Clare college van de University of Cambridge behaalde hij de graad van Doctor in de filosofie.

Lees meer

Jan Patočka

('dode denker' 1907 - 1977)

Foto: Jindřich Přibík

Jan Patočka werd in 1907 geboren in Bohemen en hij overleed 40 jaar geleden, in 1977, te Praag.     Hij wordt gezien als een van de belangrijkste Tsjechische filosofen, en  een van de belangrijkste Centraal-Europese filosofen van de 20ste eeuw. Patočka hield zich vooral bezig met het probleem rond het begrip leefwereld, zijn structuur en de positie van de mens in deze leefwereld.

Lees meer

Dominique Moïsi

(1946)

Dominique Moïsi is een invloedrijke Frans-Joodse politicoloog en een deskundige met wereldfaam op het gebied van internationale relaties. In Parijs, de stad waar hij leeft, is hij verbonden aan het Institut Montaigne; hij is mede-oprichter van het Institut français des Relations Internationales. Hij was in de voorbije jaren visiting professor aan de Universiteit van Harvard en aan King’s College in Londen.  Dominique Moïsi is ook de auteur van verschillende veelgeprezen boeken, waarvan wellicht het bekendste ook in het Nederlands vertaald is onder de titel De geopolitiek van emotie – Hoe culturen van angst, vernedering en hoop de wereld veranderen.

Lees meer

Alan Turing

('dode denker' 1912-1954)

Alan Turing wordt als de vader van de computer beschouwd. Tijdens de Tweede Wereldoorlog bouwde hij in het geheim een machine waarmee de Enigma-code van de Duitsers kon worden gekraakt. Deze voorloper van de computer heeft heel wat mensenlevens gespaard. Turing was ook de eerste geleerde die zich vragen ging stellen over onze relatie met digitale machines.

Lees meer

Bruno Latour

(1947)

Bruno Latour is een van de eerste denkers die technologie als maatschappelijke factor is gaan duiden. Technologie is, net als de wetenschap, moreel niet neutraal, zo vindt Latour. Niet alleen gebruikers zijn verantwoordelijk voor de techniek die zij kiezen, ook de bedenker en maker ervan dragen morele verantwoordelijkheid. Daarnaast heeft Latour al begin jaren negentig het thema duurzaamheid geagendeerd.

 

Dat de natuur een eigen stem heeft die in onze democratie gehoord moet worden, is een van de meest vernieuwende gedachtes van Latour. Het leidt tot een andere omgang met planten, dieren en alles wat niet-mens is.

Lees meer

De Spinozalens in het onderwijs

De stichting ontwikkelt lesbrieven voor leerlingen in het voortgezet en hoger onderwijs als aanvulling op bestaande leermiddelen voor de vakken filosofie, levensbeschouwing en maatschappijleer. De lesbrieven worden gratis ter beschikking gesteld en kunnen zonder toestemming gedownload worden. 

Lesbrief Alan Turing Lesbrief Jan Patočka Lesbrief Arendt Lesbrief Spinoza Lesbrief Rousseau Lesbrief Kant

Organisatie

Bestuur Raad van Advies Jury

Sponsors 2021-2022

Hoofdsponsor

Sponsors

Informatie voor sponsors, fondsen en particulieren

De Stichting Internationale Spinozalens wordt gesteund door private en publieke gelden.

In 2008 verkreeg de stichting een ANBI-beschikking van de Belastingdienst. De stichting kan hierdoor vrijstelling van schenkings- of successierecht krijgen voor schenkingen en erfenissen die zij ontvangt. Particulieren kunnen hierdoor giftenaftrek krijgen voor de inkomstenbelasting. Dat geldt ook voor bedrijven voor de vennootschapsbelasting.


RSIN 8072.36.068

Contact

Uw vraag/opmerking
Uw naam
Uw organisatie
Uw telefoonnummer
E-mailadres *
 

Stichting Internationale Spinozaprijs

Telefoon: +31 (0)6 20 73 95 01
e-mail: Neem contact op

KvK Amsterdam 33298972


een website van: