Educatieprojecten rondom laureaat Bruno Latour

Rondom de Spinozalens-laureaat Bruno Latour  is de Stichting Internationale Spinozaprijs een samenwerking aangegaan met het platform Ambassade van de Noordzee. In dit platform werken wetenschappers, kunstenaars en schrijvers samen om – in de geest van Latour – de Noordzee in te ‘emanciperen’ tot volwaardige politieke speler. Moet ze bijvoorbeeld een zelfstandig rechtspersoon worden? In het kader van de samenwerking tussen beide organisaties is het project Welkom in het Parlement van de Dingen opgezet.

Voor het voortgezet onderwijs wordt een Latour-programma opgezet. Leerlingen worden in zogeheten parlementssessies opgeroepen zich te verplaatsen in de belangen van een van de bewoners van de Noordzee. Voor de parlementssessies van de Noordzee hebben zich veertien scholen met minimaal 25 klassen (havo, vwo) aangemeld. Voor meer informatie, klik hier.

Nederlandse en Vlaamse studenten uit het hoger onderwijs worden uitgenodigd om aan een Latour-ontwerpwedstrijd mee te doen. Behalve met de Ambassade van de Noordzee, wordt hiervoor samengewerkt met het DesignLab/PhilosophyLab van de Universiteit Twente. Ontwerpen dienen het belang van de Noordzee en haar bewoners te behartigen.  Het ontwerp kan een techniek, een ‘maatschappelijk design’ of een kunstwerk zijn. Zestien hoogleraren en (universitair) docenten van diverse Nederlandse universiteiten en de Design Academie Eindhoven hebben zich aan de wedstrijd gecommitteerd. Voor meer informatie, klik hier.

Deze website gebruikt cookies om een zo prettig mogelijk ervaring te creëren.