Educatie

Educatie RONDOM ACTUELE EN HISTORISCHE DENKERS

‘De Stichting Internationale Spinozaprijs ontwikkelt educatief materiaal zoals video’s en lesbrieven voor leerlingen in het voortgezet en hoger onderwijs als aanvulling op bestaande leermiddelen voor de vakken filosofie, levensbeschouwing en maatschappijleer. Het educatiemateriaal wordt gratis ter beschikking gesteld en kan zonder toestemming gedownload worden.

ACTUELe denkerS

historische denkerS