Laureaat 2008
Michael Walzer

Michael Walzer (New York, 1935) is een van de toonaangevende politieke denkers van het moment. In talloze boeken en artikelen publiceerde hij over de plichten van de politiek, In talloze boeken en artikelen publiceerde hij over de plichten van de politiek, over rechtvaardige en onrechtvaardige oorlogen, over nationalisme en etniciteit en over economische rechtvaardigheid in de welvaartsmaatschappij.
Hij pleit voor een pluralistische visie op politiek en moraal. De laatste tijd werkt hij aan een studie over tolerantie en aan een project over de geschiedenis van het joodse politieke denken. Walzer studeerde in Cambridge en Harvard en was vervolgens hoogleraar in Harvard en Princeton. Momenteel is hij werkzaam aan het Institute for Advanced Studies in Princeton. Tot zijn beroemdste boeken horen Spheres of Justice (1983), On Toleration (1997) en Just and Unjust Wars (1977). Het laatstgenoemde boek is opnieuw uiterst actueel en verscheen daarom recent in Nederlandse vertaling: Rechtvaardige en onrechtvaardige oorlogen: Een ethische beschouwing met historische illustraties (Atlas,2006)

Deze website gebruikt cookies om een zo prettig mogelijk ervaring te creëren.