Spinozalens, een onderscheiding voor denkers over ethiek

Over de Spinozalens

De Stichting Internationale Spinozaprijs kent sinds 1999 tweejaarlijks de Spinozalens toe aan een internationaal vermaard denker over ethiek en samenleving. In aanmerking komen internationaal vermaarde wetenschappers, filosofen en schrijvers die hun sporen hebben verdiend in het onderzoek naar de ethische grondslagen van de samenleving.
Lees verder

Nieuws

Persbericht

Spinozalens 2019-2020 in teken van technologie

Kan technologie ons helpen om duurzaamheid te bevorderen? Op welke manier kan ze bijdragen aan ons geluk? In hoeverre bedreigt zij onze privacy en hoe erg is dat? In toenemende mate stellen technologische ontwikkelingen ons voor complexe morele en existentiële vragen. Voor de Spinozalensronde 2019-2020 heeft het bestuur van de Stichting Internationale Spinozaprijs daarom het thema ‘technologie’ gekozen.

 

Traditiegetrouw buigt een onafhankelijke jury zich over de toekenning van de Spinozalens aan een dode denker en een invloedrijke hedendaagse denker.

Lees meer
Persbericht

Lezingen en uitreiking Spinozalens 2018 - Dominique Moïsi

Op woensdag 21 november zal de Franse politieke denker Dominique Moïsi (1946) een lezing geven aan de Universiteit van Leuven, in de promotiezaal van de universiteitshallen, Naamsestraat, 22, 3000 Leuven, om 16 uur.
Programma downloaden.

 

Donderdag 22 november ontvangt Dominique Moïsi de Spinozalens 2018 in de Nieuwe Kerk te Den Haag. Programma van 15.30 tot 17.15 uur. Zaal open: 15.00 uur

Na de ceremonie houdt de laureaat de lezing ‘The Triumph of Fear: What went wrong’.

Aansluitend vindt de discussie ‘In search of Europe’ plaats met Herman Van Rompuy, Luiza Bialasiewicz en Caroline de Gruyter onder leiding van moderator Mathieu Segers. Tevens wordt het boek Triomf van de angst. De geopolitiek van series gepresenteerd.

Aanmelden vóór 19 november a.s.: protocol@denhaag.nl

 

Op vrijdagavond 23 november houdt de laureaat een lezing in Radboud Reflects te Nijmegen waarna hij wordt geïnterviewd door filosoof Arjen Kleinherenbrink.

Aanmelden: https://www.ru.nl/radboudreflects/agenda/lezingen/vm/triumph-fear-the-geopolitics-tv-series-lecture-by/

Nieuwsbericht

Winnaars scholierenwedstrijd bekend

Op vrijdag 23 november a.s. gaan de winnaars van de scholierenwedstrijd in debat met Dominique Moïsi, Spinozalens laureaat 2018, in Instituut Beeld en Geluid in Hilversum.

In een filmpje van ten hoogste twee minuten stellen zij hem een vraag waarbij zij zich laten inspireren door de beelden, hoofdrolspelers en symbolen uit de serie The Game of Thrones, een van de essays uit het boek Triomf van de angst. De geopolitiek van series dat binnenkort verschijnt. Nieuwsgierig? Bekijk dan nu de filmpjes! 

Lees meer
Evenement

Dominique Moïsi: Oproep Scholierenwedstrijd

De stichting wil jongeren kennis laten maken met Dominique Moïsi, de Spinozalens laureaat 2018. In samenwerking met VanDijk Educatie en Boom Filosofie schrijven wij een scholierenwedstrijd uit. Het onderwerp is ‘Game of Thrones’, een hoofdstuk uit Triomf van de angst. De geopolitiek van series, dat gratis beschikbaar is.

Wij roepen leerlingen op een vraag over dit onderwerp te bedenken die zij graag aan de laureaat willen stellen. De klas stuurt de meest prikkelende vraag (graag in de Engelse taal) in, liefst met een (telefoon)filmpje van hooguit twee minuten waarbij ze zich laten inspireren door de beelden, hoofdrolspelers en symbolen uit deze serie.

Geïnteresseerd? Lees meer en download het hoofdstuk.

Meer nieuws

Laureaten

1999
2002
2004
2006
2008
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Edward Said

(1935 - 2003)

De Palestijn Edward Said bracht zijn jeugd door in Jeruzalem en Caïro. Hij kreeg zijn wetenschappelijke vorming in Amerika en doceerde als hoogleraar aan de Columbia University in New York. Centraal thema in het denken van Said is de invloed van het kolonialisme op het westerse denken over de Oriënt. Said heeft een omvangrijk oeuvre op zijn naam met werken over muziek, sociale wetenschappen en politiek. Hij verwierf faam met zijn optreden als politicus en adviseur in de Palestijns-Israelische kwestie.

Lees meer

Avishai Margalit

(1939)

Avishai Margalit woont in Jeruzalem en is daar hoogleraar filosofie aan de Hebrew University. De laatste jaren houdt hij zich met name bezig met de politieke filosofie. In zijn denken neemt hij op verrassende wijze het begrip fatsoen als maatstaf van beschaving. Hij onderzoekt concrete situaties waarin mensen vernederd worden en laat zien dat het tonen van respect ons al een eind op weg helpt naar een fatsoenlijke samenleving.

Lees meer

Tzvetan Todorov

(1939)

Tzvetan Todorov wordt, zoals hij zelf zegt, op het slechtste moment in de twintigste eeuw geboren in het communistische Bulgarije: “in het jaar dat het pact tussen Duitsland en de Sovjet-Unie werd gesloten, dat (...) Stalin en Hitler elkaar de hand schudden”. In 1963 ontvlucht hij het communisme en vestigt zich in Parijs, maar de totalitaire samenleving zal altijd een van zijn belangrijkste politieke thema's blijven. 

Lees meer

Donna Dickenson

(1946)

Donna Dickenson is in 1946 geboren in New England, in de Verenigde Staten. Na haar middelbare school studeert ze recht en politieke wetenschappen aan het Wellesley College in Massachusetts. Van 1969 tot 1973 is ze onderzoeksmedewerker aan de universiteit van Yale. Ook neemt ze deel aan een strafrechthervormingsproject in New York. In 1973 verlaat ze uit protest tegen de Vietnamoorlog haar geboorteland en vestigt ze zich in Engeland waar ze voordien al internationale betrekkingen aan de London School of Economics and Political Science had gestudeerd. 

Lees meer

Michael Walzer

(1935)

Michael Walzer (New York, 1935) is een van de toonaangevende politieke denkers van het moment. In talloze boeken en artikelen publiceerde hij over de plichten van de politiek, In talloze boeken en artikelen publiceerde hij over de plichten van de politiek, over rechtvaardige en onrechtvaardige oorlogen, over nationalisme en etniciteit en over economische rechtvaardigheid in de welvaartsmaatschappij.

Lees meer

Richard Sennett

(1943)

Richard Sennett werd in 1943 geboren in Chicago. Hij groeide op in het Cabrini Green Housing-project, een van de eerste multi-etnische sociale woningbouwprojecten in de Verenigde Staten. Op zijn zesde begon hij piano en cello te studeren en werkte onder andere met Frank Miller van Chicago Symphony en Claus Adam van het Julliard Quartet. Sennett was een van de laatste studenten van de dirigent Pierre Monteux. In 1963 leidde een blessure aan zijn hand echter tot een abrupt eind van zijn muzikale carrière. Hij wendde zich toen tot de academische studie.

Lees meer

Jean-Jacques Rousseau

('dode denker' 1712 - 1778)

Binnen het thema ‘democratie in opspraak’ is gekozen voor Jean-Jacques Rousseau.
De Franse filosoof maakte school met zijn gedachten over de inrichting van de staat die voor mensen kan zorgen zonder dat zij hun vrijheid verliezen. Het gedachtengoed van Rousseau is de basis voor een discussie over democratie. Aan deze denker is een lesbrief voor voortgezet en middelbaar onderwijs gewijd. Deze is voor scholen gratis te bestellen bij de Stichting Internationale Spinozaprijs en voor belangstellenden te downloaden, zie ‘Activiteiten’.

Lees meer

Pierre Rosanvallon

(1948)

Pierre Rosanvallon (1948) is een een van de belangrijkste en veelzijdigste politieke denkers van dit moment. Naast zijn aanstelling als directeur d’études aan de École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS), bezet hij sinds 2001 de leerstoel voor moderne en hedendaagse politieke geschiedenis bij het Collège de France. Daarnaast speelt hij een vooraanstaande rol in het politieke debat, onder andere via de denktank La République des Idées, opgericht in 2002, en sinds 2007 ook met de website La vie des Idées (www.laviedesidees.fr).

Lees meer

Immanuel Kant

('dode denker' 1724 – 1804)

Weinig denkers hebben zo’n helder stempel op de laatste twee eeuwen gedrukt als Immanuel Kant. Waar de Franse Revolutie in 1789 een blijvende politieke omwenteling teweegbracht, daar veroorzaakten Kants werken, en vooral zijn Kritiek van de zuivere rede (1781 en 1787), een filosofische aardverschuiving. De denkers die de spreekbuis van onze tijd geworden zijn, zoals Schopenhauer, Heidegger, Wittgenstein en Lyotard, bevestigen het: bij Kants denken is onze wereld pas echt modern geworden.

Lees meer

Susan Neiman

(1955)

De Amerikaanse moraalfilosoof Susan Neiman (1955) is directeur van het researchinstituut Einstein Forum in Potsdam. Zij studeerde filosofie aan de Harvard University en aan de Freie Universität in Berlijn, was Associate Professor aan Yale University en Tel Aviv University.

Lees meer

Hannah Arendt

('dode denker' 1906-1975)

Hannah Arendt is een van de belangrijkste politieke denkers van de twintigste eeuw. De Duits-joodse filosofe werd geboren in 1906 en groeide op in Königsberg. Ze studeerde filosofie onder Martin Heidegger en Karl Jaspers. Toen de nazi's aan de macht kwamen, vluchtte ze via Parijs naar de Verenigde Staten, waar ze bleef wonen tot haar dood in 1975.

Lees meer

Kwame Anthony Appiah

(1955)

Kwame Anthony Appiah (1955) is een Brits-Ghanees filosoof en schrijver. Appiah werd geboren in Londen, als zoon van de Ghanese politicus Joe Appiah en kinderboekenschrijfster Peggy Cripps. Hij bracht zijn jeugd door in Ghana, waarna hij terugkeerde naar het Verenigd Koninkrijk voor zijn studies. Aan het Clare college van de University of Cambridge behaalde hij de graad van Doctor in de filosofie.

Lees meer

Jan Patočka

('dode denker' 1907 - 1977)

Foto: Jindřich Přibík

Jan Patočka werd in 1907 geboren in Bohemen en hij overleed 40 jaar geleden, in 1977, te Praag.     Hij wordt gezien als een van de belangrijkste Tsjechische filosofen, en  een van de belangrijkste Centraal-Europese filosofen van de 20ste eeuw. Patočka hield zich vooral bezig met het probleem rond het begrip leefwereld, zijn structuur en de positie van de mens in deze leefwereld.

Lees meer

Dominique Moïsi

(1946)

Dominique Moïsi is een invloedrijke Frans-Joodse politicoloog en een deskundige met wereldfaam op het gebied van internationale relaties. In Parijs, de stad waar hij leeft, is hij verbonden aan het Institut Montaigne; hij is mede-oprichter van het Institut français des Relations Internationales. Hij was in de voorbije jaren visiting professor aan de Universiteit van Harvard en aan King’s College in Londen.  Dominique Moïsi is ook de auteur van verschillende veelgeprezen boeken, waarvan wellicht het bekendste ook in het Nederlands vertaald is onder de titel De geopolitiek van emotie – Hoe culturen van angst, vernedering en hoop de wereld veranderen.

Lees meer

De Spinozalens in het onderwijs

De stichting ontwikkelt lesbrieven voor leerlingen in het voortgezet en hoger onderwijs als aanvulling op bestaande leermiddelen voor de vakken filosofie, levensbeschouwing en maatschappijleer. De lesbrieven worden gratis ter beschikking gesteld en zijn in druk bij de stichting verkrijgbaar als ook te downloaden.

Lesbrief Jan Patočka Lesbrief Arendt Lesbrief Spinoza Lesbrief Rousseau Lesbrief Kant

Organisatie

Bestuur Raad van Advies Jury

Sponsors 2019/2020

Hoofdsponsor

Sponsors

Informatie voor sponsors, fondsen en particulieren

De Stichting Internationale Spinozalens wordt gesteund door private en publieke gelden.

In 2008 verkreeg de stichting een ANBI-beschikking van de Belastingdienst. De stichting kan hierdoor vrijstelling van schenkings- of successierecht krijgen voor schenkingen en erfenissen die zij ontvangt. Particulieren kunnen hierdoor giftenaftrek krijgen voor de inkomstenbelasting. Dat geldt ook voor bedrijven voor de vennootschapsbelasting.


RSIN 8072.36.068

Contact

Uw vraag/opmerking
Uw naam
Uw organisatie
Uw telefoonnummer
E-mailadres *
 

Stichting Internationale Spinozaprijs

Telefoon: +31 (0)6 20 73 95 01
e-mail: Neem contact op

KvK Amsterdam 33298972


een website van: