Spinozalens, een onderscheiding voor denkers over ethiek

Over de Spinozalens

De Stichting Internationale Spinozaprijs kent sinds 1999 tweejaarlijks de Spinozalens toe aan een internationaal vermaard denker over ethiek en samenleving. In aanmerking komen internationaal vermaarde wetenschappers, filosofen en schrijvers die hun sporen hebben verdiend in het onderzoek naar de ethische grondslagen van de samenleving.
Lees verder

Nieuws

Evenement / 24 mei 2016

Hannah Arendt: Denken als buitenstaander

24 mei 2016 in de Rode Hoed te Amsterdam.

Niemand heeft de morele en politieke vragen van deze tijd zo scherp geformuleerd als Hannah Arendt (1906-1975). Als emigrant heeft ze een scherp oog voor blinde vlekken van de traditie: ‘We kunnen het ons niet langer veroorloven om alleen het goede uit het verleden als onze erfenis te beschouwen, terwijl we het slechte verwerpen en het eenvoudig beschouwen als dood gewicht dat vanzelf door de tijd zal worden begraven en vergeten.’ Volgens Hannah Arendt is ons belangrijkste, ons meest menselijke vermogen, het denken, het enige wapen tegen het kwaad. Juist het denken maakt het mogelijk om goed te onderscheiden van kwaad, mooi van lelijk, en om een nieuw begin te maken.

Lees meer
Persbericht

De Buitenstaander

Binnen het thema ‘De Buitenstaander’ eert de stichting Internationale Spinozaprijs als ‘dode’ denker Hannah Arendt (1906-1975). Arendt is haar hele leven bezig geweest met het onderzoek naar de diepere laag onder en achter de politieke actualiteit van verleden en heden. Kenmerkend voor haar manier van denken is dat die begint bij het goed waarnemen van concrete situaties. Daarbij stelt zij de mens en de persoonlijke verantwoordelijkheid boven alles, en geeft zij de opdracht om de wereld onwankelbaar tegemoet te treden, haar beter te begrijpen, en er samen met anderen vrij in te handelen.

Lees meer
Meer nieuws

Laureaten

1999
2002
2004
2006
2008
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Edward Said

(1935 - 2003)

De Palestijn Edward Said bracht zijn jeugd door in Jeruzalem en Caïro. Hij kreeg zijn wetenschappelijke vorming in Amerika en doceerde als hoogleraar aan de Columbia University in New York. Centraal thema in het denken van Said is de invloed van het kolonialisme op het westerse denken over de Oriënt. Said heeft een omvangrijk oeuvre op zijn naam met werken over muziek, sociale wetenschappen en politiek. Hij verwierf faam met zijn optreden als politicus en adviseur in de Palestijns-Israelische kwestie.

Lees meer

Avishai Margalit

(1939)

Avishai Margalit woont in Jeruzalem en is daar hoogleraar filosofie aan de Hebrew University. De laatste jaren houdt hij zich met name bezig met de politieke filosofie. In zijn denken neemt hij op verrassende wijze het begrip fatsoen als maatstaf van beschaving. Hij onderzoekt concrete situaties waarin mensen vernederd worden en laat zien dat het tonen van respect ons al een eind op weg helpt naar een fatsoenlijke samenleving.

Lees meer

Tzvetan Todorov

(1939)

Tzvetan Todorov wordt, zoals hij zelf zegt, op het slechtste moment in de twintigste eeuw geboren in het communistische Bulgarije: “in het jaar dat het pact tussen Duitsland en de Sovjet-Unie werd gesloten, dat (...) Stalin en Hitler elkaar de hand schudden”. In 1963 ontvlucht hij het communisme en vestigt zich in Parijs, maar de totalitaire samenleving zal altijd een van zijn belangrijkste politieke thema's blijven. 

Lees meer

Donna Dickenson

(1946)

Donna Dickenson is in 1946 geboren in New England, in de Verenigde Staten. Na haar middelbare school studeert ze recht en politieke wetenschappen aan het Wellesley College in Massachusetts. Van 1969 tot 1973 is ze onderzoeksmedewerker aan de universiteit van Yale. Ook neemt ze deel aan een strafrechthervormingsproject in New York. In 1973 verlaat ze uit protest tegen de Vietnamoorlog haar geboorteland en vestigt ze zich in Engeland waar ze voordien al internationale betrekkingen aan de London School of Economics and Political Science had gestudeerd. 

Lees meer

Michael Walzer

(1935)

Michael Walzer (New York, 1935) is een van de toonaangevende politieke denkers van het moment. In talloze boeken en artikelen publiceerde hij over de plichten van de politiek, In talloze boeken en artikelen publiceerde hij over de plichten van de politiek, over rechtvaardige en onrechtvaardige oorlogen, over nationalisme en etniciteit en over economische rechtvaardigheid in de welvaartsmaatschappij.

Lees meer

Richard Sennett

(1943)

Richard Sennett werd in 1943 geboren in Chicago. Hij groeide op in het Cabrini Green Housing-project, een van de eerste multi-etnische sociale woningbouwprojecten in de Verenigde Staten. Op zijn zesde begon hij piano en cello te studeren en werkte onder andere met Frank Miller van Chicago Symphony en Claus Adam van het Julliard Quartet. Sennett was een van de laatste studenten van de dirigent Pierre Monteux. In 1963 leidde een blessure aan zijn hand echter tot een abrupt eind van zijn muzikale carrière. Hij wendde zich toen tot de academische studie.

Lees meer

Jean-Jacques Rousseau

('dode denker' 1712 - 1778)

Binnen het thema ‘democratie in opspraak’ is gekozen voor Jean-Jacques Rousseau.
De Franse filosoof maakte school met zijn gedachten over de inrichting van de staat die voor mensen kan zorgen zonder dat zij hun vrijheid verliezen. Het gedachtengoed van Rousseau is de basis voor een discussie over democratie. Aan deze denker is een lesbrief voor voortgezet en middelbaar onderwijs gewijd. Deze is voor scholen gratis te bestellen bij de Stichting Internationale Spinozaprijs en voor belangstellenden te downloaden, zie ‘Activiteiten’.

Lees meer

Pierre Rosanvallon

(1948)

Pierre Rosanvallon (1948) is een een van de belangrijkste en veelzijdigste politieke denkers van dit moment. Naast zijn aanstelling als directeur d’études aan de École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS), bezet hij sinds 2001 de leerstoel voor moderne en hedendaagse politieke geschiedenis bij het Collège de France. Daarnaast speelt hij een vooraanstaande rol in het politieke debat, onder andere via de denktank La République des Idées, opgericht in 2002, en sinds 2007 ook met de website La vie des Idées (www.laviedesidees.fr).

Lees meer

Immanuel Kant

('dode denker' 1724 – 1804)

Weinig denkers hebben zo’n helder stempel op de laatste twee eeuwen gedrukt als Immanuel Kant. Waar de Franse Revolutie in 1789 een blijvende politieke omwenteling teweegbracht, daar veroorzaakten Kants werken, en vooral zijn Kritiek van de zuivere rede (1781 en 1787), een filosofische aardverschuiving. De denkers die de spreekbuis van onze tijd geworden zijn, zoals Schopenhauer, Heidegger, Wittgenstein en Lyotard, bevestigen het: bij Kants denken is onze wereld pas echt modern geworden.

Lees meer

Susan Neiman

(1955)

De Amerikaanse moraalfilosoof Susan Neiman (1955) is directeur van het researchinstituut Einstein Forum in Potsdam. Zij studeerde filosofie aan de Harvard University en aan de Freie Universität in Berlijn, was Associate Professor aan Yale University en Tel Aviv University.

Lees meer

Hannah Arendt

('dode denker' 1906-1975)

Hannah Arendt is een van de belangrijkste politieke denkers van de twintigste eeuw. De Duits-joodse filosofe werd geboren in 1906 en groeide op in Königsberg. Ze studeerde filosofie onder Martin Heidegger en Karl Jaspers. Toen de nazi's aan de macht kwamen, vluchtte ze via Parijs naar de Verenigde Staten, waar ze bleef wonen tot haar dood in 1975.

Lees meer

Kwame Anthony Appiah

(1955)

Kwame Anthony Appiah (1955) is een Brits-Ghanees filosoof en schrijver. Appiah werd geboren in Londen, als zoon van de Ghanese politicus Joe Appiah en kinderboekenschrijfster Peggy Cripps. Hij bracht zijn jeugd door in Ghana, waarna hij terugkeerde naar het Verenigd Koninkrijk voor zijn studies. Aan het Clare college van de University of Cambridge behaalde hij de graad van Doctor in de filosofie.

Lees meer

Spinoza in het onderwijs

De stichting heeft een aantal lesbrieven ontwikkeld voor leerlingen in het voortgezet en hoger onderwijs als aanvulling op bestaande leermiddelen voor de vakken filosofie, levensbeschouwing en maatschappijleer. De lesbrieven worden gratis ter beschikking gesteld en zijn in druk bij de stichting verkrijgbaar als ook te downloaden.

Lesbrief Spinoza Lesbrief Rousseau Lesbrief Kant

Organisatie

Bestuur Raad van Advies Jury

Sponsors 2015/2016

Hoofdsponsors

Sponsors

Informatie voor sponsors, fondsen en particulieren

De Stichting Internationale Spinozalens wordt gesteund door private en publieke gelden.

In 2008 verkreeg de stichting een ANBI-beschikking van de Belastingdienst. De stichting kan hierdoor vrijstelling van schenkings- of successierecht krijgen voor schenkingen en erfenissen die zij ontvangt. Particulieren kunnen hierdoor giftenaftrek krijgen voor de inkomstenbelasting. Dat geldt ook voor bedrijven voor de vennootschapsbelasting.

Contact

Uw vraag/opmerking
Uw naam
Uw organisatie
Uw telefoonnummer
E-mailadres *
 

Stichting Internationale Spinozaprijs

Kloveniersburgwal 75d
1011 KA Amsterdam
Telefoon + 31 (0) 20 4752053
e-mail: Neem contact op

KvK Amsterdam 33298972


een website van: