Video Foucaults ‘Biomacht’

Naar aanleiding van het uitroepen van Michel Foucault tot laureaat voor de Spinozalens 2021 maakten de jonge Groningse filosofen Tjesse Riemersma en Jesse Havinga de educatieve video Biomacht. Het concept ‘biomacht’ vormt een centraal thema in het oeuvre van de Franse filosoof.
Sinds het uitbreken van de Covid-pandemie is dat concept actueler dan ooit. Op een toegankelijke manier leggen Riemersma en Havinga uit hoe Foucaults ideeën een ander licht werpen op politieke maatregelen rondom volksgezondheid.

Ga naar de video en het lesmateriaal 

Deze website gebruikt cookies om een zo prettig mogelijk ervaring te creëren.