Laureaat 2017
Jan Patočka

Spinozalens-Laureaat-2017-jan-patocka

Foto: Jindřich Přibík   Jan Patočka werd in 1907 geboren in Bohemen en hij overleed 40 jaar geleden, in 1977, te Praag.     Hij wordt gezien als een van de belangrijkste Tsjechische filosofen, en  een van de belangrijkste Centraal-Europese filosofen van de 20ste eeuw. Patočka hield zich vooral bezig met het probleem rond het begrip leefwereld, […]