Laureaat 2022
Martha Nussbaum

Martha Nussbaum is een origineel, eminent denker die in haar oeuvre een breed palet aan thema’s bespreekt met grote relevantie voor de publieke discussie over (gezondheid)zorg en de (mondiale) verdelingsvraagstukken die daarmee gepaard gaan. In haar oeuvre beroept ze zich zowel op Westerse als Oosterse bronnen en besteedt ze aandacht aan de tegenstellingen tussen Noord […]

Laureaat 2020
Bruno Latour

Spinozalens-Laureaat-2020-Bruno-Latour

Bruno Latour is een van de eerste denkers die technologie als maatschappelijke factor is gaan duiden. Technologie is, net als de wetenschap, moreel niet neutraal, zo vindt Latour. Niet alleen gebruikers zijn verantwoordelijk voor de techniek die zij kiezen, ook de bedenker en maker ervan dragen morele verantwoordelijkheid. Daarnaast heeft Latour al begin jaren negentig het thema duurzaamheid geagendeerd.

Dat de natuur een eigen stem heeft die in onze democratie gehoord moet worden, is een van de meest vernieuwende gedachtes van Latour. Het leidt tot een andere omgang met planten, dieren en alles wat niet-mens is.