Spinozalens, een onderscheiding voor 
denkers over ethiek

De Spinozalens

De Stichting Internationale Spinozaprijs kent sinds 1999 tweejaarlijks de Spinozalens toe aan een internationaal vermaard denker over ethiek en samenleving. In aanmerking komen internationaal vermaarde wetenschappers, filosofen en schrijvers die hun sporen hebben verdiend in het onderzoek naar de ethische grondslagen van de samenleving. ondslagen van de samenleving.

De onderscheiding bestaat uit een sculptuur en een geldbedrag van 10 duizend euro. Ter gelegenheid van de prijs verschijnt een speciale boekuitgave, die een introductie geeft op het werk van de laureaat.

 

In 2011 is besloten tot het jaarlijks eren van een denker rond de geboortedag van Spinoza, 24 november.

 

Binnen een overkoepelend thema zal het ene jaar het gedachtegoed van een ‘dode’ denker en het andere jaar het gedachtegoed van een hedendaags denker onder de aandacht worden gebracht.

 

De ‘dode’ denker wordt geëerd met een lesbrief bestemd voor leerlingen in het voortgezet en hoger onderwijs.

 

‘Vrede is niet de afwezigheid van oorlog. Het is een deugd, die uit geestkracht en standvastig verlangen voortkomt’

Baruch de Spinoza, Tractatus Politicus

Vanwaar de naam Spinozalens?

De Spinozalens is vernoemd naar de beroemdste filosoof die Nederland heeft voortgebracht: Baruch de Spinoza. In al zijn werken, in het bijzonder in zijn hoofdwerk Ethica, was Spinoza een pleitbezorger van waarden als redelijkheid en tolerantie.

 

De onschatbare waarde van Spinoza’s denken drukte zich niet uit in zijn inkomen. De immer armlastige filosoof voorzag in zijn dagelijks onderhoud door het slijpen van lenzen. Toch stonden zijn geschriften in het brandpunt van de belangstelling. Veel tijdgenoten herkenden dat Spinoza het perspectief opende op een nieuwe grondslag voor de moraal.


Stichting Internationale Spinozaprijs

Telefoon: +31 (0)6 20 73 95 01
e-mail: Neem contact op

KvK Amsterdam 33298972


een website van: