Spinozalens, een onderscheiding voor 
denkers over ethiek
PERSBERICHT

Boek De erecode

Tevens verschijnt het boek De erecode. Hoe morele revoluties plaatsvinden waarin Appiah glashelder laat zien welke rol het begrip 'eer' speelt bij sociale hervormingen. Hij toont aan dat gewoonten niet veranderen door rationele argumenten, maar eerder door verschuivende gevoelens van eer.

 

Uit de pers Kwame Anthony Appiah in NieuwW!J:  ‘Eer is het probleem, en ook de oplossing’. Lees het hele artikel.


Stichting Internationale Spinozaprijs

Telefoon: +31 (0)6 20 73 95 01
e-mail: Neem contact op

KvK Amsterdam 33298972


een website van: