Spinozalens, een onderscheiding voor 
denkers over ethiek
Persbericht

Spinozalens-laureaat 2018 en dode denker bekend

Binnen het thema ‘Europa’ eert de stichting Internationale Spinozaprijs als ‘dode’ denker  Jan Patočka (1907-1977).  Patočka wordt beschouwd als een van de belangrijkste Tsjechische filosofen,  en  een van de belangrijkste Centraal-Europese filosofen van de 20ste eeuw. Hij was niet alleen een filosoof, maar ook een activist die  stierf in gevangenschap na een urenlange ondervraging door de geheime dienst.

Patočka was de grondlegger van ‘Charta 77’, waarin de regering van Tsjechoslowakije werd opgeroepen om de door haar ondertekende Helsinki-akkoorden ook daadwerkelijk na te leven, en universele mensenrechten bindende rechtskracht te geven. Patočka was de grote inspiratiebron voor Václav Havel, lid van Charta 77 en de latere president van de Tsjechische Republiek.

Patočka staat aan de basis van de beweging die het communisme in Oost-Europa uiteindelijk heeft verdreven. De tandem Patočka-Havel was een cruciale wegbereider van de Europese hereniging na het einde van de Koude Oorlog - in idee, woord en daad.

Vandaag is -op de geboortedag van Spinoza-  ook de Spinozalens laureaat 2018  bekendgemaakt: Het gaat om Dominique Moïsi (1947), een invloedrijke Frans-Joodse politicoloog en een deskundige met wereldfaam op het gebied van internationale relaties. In Parijs, de stad waar hij leeft, is hij verbonden aan het Institut Montaigne en hij is mede-oprichter van het Institut français des Relations Internationales.

Moïsi schreef verschillende veelgeprezen boeken, waarvan wellicht het bekendste ook in het Nederlands vertaald is onder de titel De geopolitiek van emotie – Hoe culturen van angst, vernedering en hoop de wereld veranderen.

Dat hoop mogelijk is na angst en vernedering is de boodschap die de jury en de Stichting met de keuze van Moïsi sterk willen ondersteunen.

 

De Spinozalens laureaat 2018 ontvangt in november van dat jaar in de Nieuwe Kerk in Den Haag een sculptuur van Spinoza en een geldbedrag van € 10.000.  Tijdens de uitreiking wordt een speciale boekuitgave als introductie op het werk van de laureaat gepresenteerd.

 

De ‘dode’ denker wordt –in navolging van Spinoza, Rousseau, Kant en Arendt - geëerd met een lesbrief voor het voortgezet en hoger onderwijs. De lesbrief verschijnt in de loop van 2018.

 

De activiteiten van de Stichting Internationale Spinozaprijs worden ondersteund door de SHV, Van Dijk Educatie, Gemeente Den Haag, Gravin van Bylandtstichting en Boom Uitgevers Amsterdam.


Stichting Internationale Spinozaprijs

Telefoon: +31 (0)6 20 73 95 01
e-mail: Neem contact op

KvK Amsterdam 33298972


een website van: