Video over Foucaults ‘Biomacht’

Video over Foucaults ‘Biomacht’.
Naar aanleiding van het uitroepen van Michel Foucault tot laureaat voor de Spinozalens 2021 maakten de jonge Groningse filosofen Tjesse Riemersma en Jesse Havinga de educatieve video Biomacht. Het concept ‘biomacht’ vormt een centraal thema in het oeuvre van de Franse filosoof.
Sinds het uitbreken van de Covid-pandemie is dat concept actueler dan ooit. Op een toegankelijke manier leggen Riemersma en Havinga uit hoe Foucaults ideeën een ander licht werpen op politieke maatregelen rondom volksgezondheid.
De video Biomacht is bestemd voor de hoogste klassen van het voortgezet onderwijs, maar is ook goed bruikbaar in het hoger beroepsonderwijs en op universiteiten. Bij de educatieve video horen instructies en tips voor docenten, en opdrachten voor leerlingen.
In tien minuten leggen Riemersma en Havinga uit welke historische ontwikkelingen Foucaults inspiratiebron vormden voor zijn theorie over ‘biomacht’. Dat waren onder andere de introductie van statistieken en de industrialisatie in de 19 e eeuw. Riemersma en Havinga lichten biomacht toe met een voorbeeld dat jongeren uit hun eigen leven kennen: de
bemoeienis van de overheid met voedingspatronen, die zelfs het aanbod in de schoolkantine beïnvloedt. Sinds wanneer bemoeit de overheid zich met onze eetgewoontes? Waarom doet ze dat? En hoe is deze bemoeienis te legitimeren?
Hebben leerlingen dankzij het relatief ‘ongevaarlijke’ voorbeeld ‘voedingspolitiek’ begrepen wat biopolitiek behelst, dan kan de video ook het vertrekpunt zijn voor een discussie over het coronabeleid. Dat laatste roept waarschijnlijk veel emoties en heftige standpunten op. In de video verwijzen Riemersma en Havinga een enkele keer naar de pandemie; in de instructies voor docenten en de opdrachten voor leerlingen gaan ze er dieper op in.

De animaties in de video zijn gemaakt door Marieke Druiven. Camerawerk en montage zijn van Marina Sulima.


De instructies voor docenten en opdrachten voor leerlingen, zijn hier gratis te downloaden:

PDF Docenten instructies

PDF Opdrachten

 

Cropped Spinozalensrondikoonwhitespaceweb Icon1 02metwhitespace.jpg

Deze website gebruikt cookies om een zo prettig mogelijk ervaring te creëren.