Laureaat 2022
Martha Nussbaum

Martha Nussbaum is een origineel, eminent denker die in haar oeuvre een breed palet aan thema’s bespreekt met grote relevantie voor de publieke discussie over (gezondheid)zorg en de (mondiale) verdelingsvraagstukken die daarmee gepaard gaan. In haar oeuvre beroept ze zich zowel op Westerse als Oosterse bronnen en besteedt ze aandacht aan de tegenstellingen tussen Noord […]

Laureaat 2021
Michel Foucault

Het werk van Michel Foucault (1926-1984) is bij uitstek geschikt om het denken over gezondheid in een kritisch perspectief te plaatsen. Foucault is telg uit een artsenfamilie, maar verlegt als student zijn aandacht van de geneeskunde naar de filosofie. Toch blijft gezondheid(szorg) een centraal thema in zijn oeuvre. In de laatste jaren van zijn leven […]

Laureaat 2020
Bruno Latour

Spinozalens-Laureaat-2020-Bruno-Latour

Bruno Latour is een van de eerste denkers die technologie als maatschappelijke factor is gaan duiden. Technologie is, net als de wetenschap, moreel niet neutraal, zo vindt Latour. Niet alleen gebruikers zijn verantwoordelijk voor de techniek die zij kiezen, ook de bedenker en maker ervan dragen morele verantwoordelijkheid. Daarnaast heeft Latour al begin jaren negentig het thema duurzaamheid geagendeerd.

Dat de natuur een eigen stem heeft die in onze democratie gehoord moet worden, is een van de meest vernieuwende gedachtes van Latour. Het leidt tot een andere omgang met planten, dieren en alles wat niet-mens is.

Laureaat 2019
Alan Turing

Laureaat2019-Alan-Turing

Alan Turing wordt als de vader van de computer beschouwd. Tijdens de Tweede Wereldoorlog bouwde hij in het geheim een machine waarmee de Enigma-code van de Duitsers kon worden gekraakt. Deze voorloper van de computer heeft heel wat mensenlevens gespaard. Turing was ook de eerste geleerde die zich vragen ging stellen over onze relatie met digitale machines.

Laureaat 2018
Dominique Moïsi

Spinozalens-Laureaat-2018-Dominique-Moïsi

Dominique Moïsi is een invloedrijke Frans-Joodse politicoloog en een deskundige met wereldfaam op het gebied van internationale relaties. In Parijs, de stad waar hij leeft, is hij verbonden aan het Institut Montaigne; hij is mede-oprichter van het Institut français des Relations Internationales. Hij was in de voorbije jaren visiting professor aan de Universiteit van Harvard en aan […]

Laureaat 2017
Jan Patočka

Spinozalens-Laureaat-2017-jan-patocka

Foto: Jindřich Přibík   Jan Patočka werd in 1907 geboren in Bohemen en hij overleed 40 jaar geleden, in 1977, te Praag.     Hij wordt gezien als een van de belangrijkste Tsjechische filosofen, en  een van de belangrijkste Centraal-Europese filosofen van de 20ste eeuw. Patočka hield zich vooral bezig met het probleem rond het begrip leefwereld, […]

Laureaat 2016
Kwame Anthony Appiah

Spinozalens-2016_kwame_anthony_appiah

Kwame Anthony Appiah is een Brits-Ghanees filosoof en schrijver. Appiah werd geboren in Londen, als zoon van de Ghanese politicus Joe Appiah en kinderboekenschrijfster Peggy Cripps. Hij bracht zijn jeugd door in Ghana, waarna hij terugkeerde naar het Verenigd Koninkrijk voor zijn studies. Aan het Clare college van de University of Cambridge behaalde hij de […]

Laureaat 2015
Hannah Arendt

Spinozalens-2015_hannah_arendt

Hannah Arendt is een van de belangrijkste politieke denkers van de twintigste eeuw. De Duits-joodse filosofe werd geboren in 1906 en groeide op in Königsberg. Ze studeerde filosofie onder Martin Heidegger en Karl Jaspers. Toen de nazi’s aan de macht kwamen, vluchtte ze via Parijs naar de Verenigde Staten, waar ze bleef wonen tot haar […]

Laureaat 2014
Susan Neiman

De Amerikaanse moraalfilosoof Susan Neiman (1955) is directeur van het researchinstituut Einstein Forum in Potsdam. Zij studeerde filosofie aan de Harvard University en aan de Freie Universität in Berlijn, was Associate Professor aan Yale University en Tel Aviv University. Neiman schrijft zowel op wetenschappelijk niveau als voor het algemene publiek.

Laureaat 2013
Immanuel Kant

Weinig denkers hebben zo’n helder stempel op de laatste twee eeuwen gedrukt als Immanuel Kant. Waar de Franse Revolutie in 1789 een blijvende politieke omwenteling teweegbracht, daar veroorzaakten Kants werken, en vooral zijn Kritiek van de zuivere rede (1781 en 1787), een filosofische aardverschuiving. De denkers die de spreekbuis van onze tijd geworden zijn, zoals […]